ИНФО АРТ: Монгол Улсын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
Datastory · 2024-02-26 · Уншсан: 177

Энэхүү инфографик нь мөн Эрдэс баялгийн тойм сонины 2024 оны 1 дүгээр сарын дугаарт нийтлэгдсэн болно.