Бид хэн бэ?

БИДНИЙ ТУХАЙ

Datastory криетив агентлаг нь Монголын дата клубын анхны гишүүдийн нэг бөгөөд олон нийтийн мэдэх эрхийг дээдэлсэн, "Хөгжлийн төлөө өгөгдөл" ТББ-ын мэргэжлийн дата шинжээчдийн бүтээсэн нээлттэй, үнэ цэнтэй өгөгдлийн санг түшиглэн ажиллах дата сэтгүүл зүйн инкубац төсөл юм.

 

МАНАЙ БАГ

АЛСЫН ХАРАА

Бид өгөгдлөөс мэдлэг шингэсэн түүх бүтээгчид байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Өгөгдөлд түшиглэсэн бодит мэдээллийг бүтээлчээр олон нийтэд энгийн, ойлгомжтой хүргэнэ.

БИДНИЙ ҮНЭТ ЗҮЙЛ

  • Иргэдийн мэдэх эрх
  • Нээлттэй өгөгдөл, дэвшилтэт технологи
  • Бүтээлч сэтгэлгээ
  • Хараат бус, олон ургалч үзэл