Хамтран ажиллах

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Дата үзэсгэлэн, олон нийтийн кампанит ажил: Тодорхой сэдвээр өгөгдөлд түшиглэсэн контент бүтээж, олон нийтэд таниулах, сурталчлах дата үзэсгэлэн, уулзалт, арга хэмжээ

Интерактив, инфографик бүхий бүтээгдэхүүн: Цахим болон интернэтгүй орчинд түгээх интерактив тайлан, дашбоард, инфографик бүхий хэвлэмэл бүтээгдэхүүн

Өгөгдөлд түшиглэсэн сэтгүүл зүйн бүтээл: Өгөгдлийн шинжилж, мэдлэг шингэсэн энгийн ойлгомжтой, дүрслэл бүхий контент, сэтгүүл зүйн бүтээл

Та бидэнтэй хамтран ажиллах бол энд дарж хүсэлтээ илгээнэ үү.