ИНФО АРТ: Тэг зогсолт буюу түгжрэлийн тааз
Datastory · 2024-02-26 · Уншсан: 117

Нийслэлд хувийн автомашинтайгаа зорчих хурд 2020 онд 11 км/ц байсан бол 2025 онд 8 км/ц болон саарч улмаар 2040 гэхэд тэг зогсолт болох төлөвтэйг өгөгдөл харуулж байна.