ИНФО АРТ: Оюутолгойн уурхайн усны хэрэглээ, ашиглалт
Datastory · 2024-02-26 · Уншсан: 156

Энэхүү дүрслэл нь Mining week-2023 арга хэмжээний "Unlocking ESG data" салбар хэлэлцүүлгийн үеэр олон нийтэд дэлгэгдсэн. 

Холбоотой дүрслэл: Өмнөговь аймгийн усны хэрэглээ